Hydrotechnika
Zdravotné a enviromentálne inžinierstvo
Building Control
  • 0
  • 1
  • 2

REDUTA - BRATISLAVA

Body
  • hierarchia systému HW – PC pracovisko so vzdialeným prístupom
  • centrálna plynová kotolňa
  • 15 vzduchotechnických jednotiek
  • strojovňa chladenia
  • riadenie fan-coilov
  • monitoring požiarnych klapiek
Referencie obrázok