Hydrotechnika
Zdravotné a enviromentálne inžinierstvo
Building Control
  • 0
  • 1
  • 2

SND - NOVÁ BUDOVA

Body
  • hierarchia systému HW, elektro – požiarna signalizácia
  • cca 110 podcentrál pre riadenie technológie
  • formuláre , denníky alarmov , logovacie súbory , export hodnôt
  • centrálna klimatizácia s distribúciou vzduchu
  • riadenie prietoku fontány a kaskády
  • kontrola energetického maxima, rýchlovýťahov, zariadení,...
Referencie obrázok