Hydrotechnika
Zdravotné a enviromentálne inžinierstvo
Building Control
  • 0
  • 1
  • 2

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Regotrans, spol. s r.o., so sídlom Pluhová 2, 831 03 Bratislava,

IČO: 00685780

 

Na našej webovej stránke dbáme na ochranu osobných údajov ako sú meno, telefónne číslo a e-mailová adresa a zároveň na dodržiavanie právnych predpisov súvisiacich s ochranou osobných údajov.

 

Pri vyplnený kontaktného formulára sa Vy sami rozhodujete, či nám vaše osobné údaje poskytnete a konáte tak dobrovoľne. Vami poskytnuté údaje nijako ďalej nespracúvame, a používame ich výhradne na komunikáciu medzi našou spoločnosťou a vašou osobou.

 

Za účelom vybavenia vašej žiadosti alebo otázky, ktorú nám dobrovoľne prostredníctvom nášho kontaktného formuláru poskytnete je možné, že budú vaše uvedené údaje postúpené pracovníkovi v rámci našej spoločnosti, ktorý Vašu požiadavku vyrieši.

 

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je len spoločnosť Regotrans, spol. s r.o., so sídlom Pluhová 2, 831 03 Bratislava, IČO: 00685780 a získané údaje, neposkytujeme ďalej tretím stranám ani do tretích krajín. Ochrana Vašich osobných údajov je v našej spoločnosti zabezpečená proti ich strate, zverejnením a neoprávneným zásahom.

 

V prípade, že nechcete aby Vami poskytnuté údaje boli používané na ďalšiu komunikáciu s Vami na základe Vašej žiadosti tieto údaje vymažeme. Vašu žiadosť o vymazanie alebo obmedzenie spracovávania Vašich osobných údajov je možné zaslať na mail: office@regotrans.sk alebo písomne na adresu spoločnosti. Na tieto adresy taktiež môžete posielať požiadavku pre poskytnutie informácie aké údaje o Vašej osobe boli spracované a akým spôsobom, požiadavku na opravu osobných údajov, požiadavku na obmedzenie a požiadavku na upresnenie osobných údajov.

 

Máte právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov - Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašou sťažnosťou ohľadne spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220 a právo namietať spracúvanie osobných údajov.

 

Radi by sme Vás informovali, že v rámci poskytovania našich služieb nepoužívame tzv. profilovanie, teda automatizované spracúvanie.

GDPR icon