Hydrotechnika
Zdravotné a enviromentálne inžinierstvo
Building Control
 • 0
 • 1
 • 2

Hydrotechnika - "Voda je náš život, chráňme si ju"

Meranie, regulácia a riadenie technologických procesov pre:

 • priehrady, hrádze, vodárenské nádrže s energetickým využitím - vodné elektrárne
 • plavebné komory
 • čerpacie stanice (protipovodňová ochrana)
 • systémy varovania a vyrozumenia obyvateľstva (protipovodňová ochrana, evakuačné plány)
 • systémy technicko bezpečnostného dohľadu pre vodohospodárske stavby (prevencia, protipovodňová ochrana, evakuačné plány)
 • velíny a dispečerské pracoviská, energeticko prevádzkový manažment

SVD G-N, STUPEŇ GABČÍKOVO

Body
 • kompletná výmena hardvérovej časti riadiaceho systému
 • bezpečnosť prevádzky na základe redundancie všetkých úrovní
 • redundancia na úrovni: PLC, komunikácii, monitoringu a iných
 • audiovizuálna technika a 26 kamier pozdĺž plavebných komôr
Referencie obrázok

VODNÁ ENERGETIKA - MVE SELICE

Body
 • kompletné riadenie MVE Selice
 • kaplanové turbíny poháňajú asynchrónne generátory
 • plne automatizované hate, plavebné komory a MVE
 • vyrobená el. energia - spotreba vodnej stavby
 • zvyšok vyrobenej el. energie do rozvodnej siete
Referencie obrázok

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÝ DOHĽAD

Body
 • zber, prenos a spracovania hydrotechnických a hydrologických dát
 • centrálny dispečing + webová aplikácia
 • batériové snímače s gsm prenosom dát a s trvalím napájaním
 • posielanie varovných sms pri dosiahnutí kritických hladín
 • reporty, spracovanie existujúcich údajov a iné
Referencie obrázok

AUTONÓMNY SYSTÉM VAROVANIA A VYROZUMENIA

Body
 • monitorovací systém varovania a vyrozumenia obyvateľstva
 • sledovanie, vyhodnotenie a signalizovanie náhlych zmien
 • audiovizuálne upozornenie prevádzky a možnom nebezpečenstve
 • zvukové upozornenie obyvateľstva v kritických oblastiach
Referencie obrázok