Hydrotechnika
Zdravotné a enviromentálne inžinierstvo
Building Control
  • 0
  • 1
  • 2

VODNÁ ENERGETIKA - MVE SELICE

Body
  • kompletné riadenie MVE Selice
  • kaplanové turbíny poháňajú asynchrónne generátory
  • plne automatizované hate, plavebné komory a MVE
  • vyrobená el. energia - spotreba vodnej stavby
  • zvyšok vyrobenej el. energie do rozvodnej siete
Referencie obrázok