Hydrotechnika
Zdravotné a enviromentálne inžinierstvo
Building Control
 • 0
 • 1
 • 2

Zdravotné a enviromentálne inžinierstvo - "Čisté prostredie"

Meranie, regulácia a riadenie technologických procesov pre:

 • čistiarne odpadových vôd pre komunálne a priemyselné odpadové vody
 • kanalizačné sústavy
 • čerpacie stanice odpadových vôd
 • spalovne odpadu
 • spalovne priemyselného a komunálneho odpadu
 • vodojemy a studne
 • úpravy vôd
 • čerpacie stanice
 • vodárenské systémy ako celok
 • velíny a dispečerské pracoviská, energeticko prevádzkový manažment

ČOV PETRŽALKA

Body
 • automatizácia zariadení: čerpadlá, dávkovače, dúchadlá, motory...
 • riadenie procesov samotnou obsluhou z PC
 • snímanie a zobrazovanie analógových a binárnych hodnôt
 • vyrovanie obsluhy pri poruchách, nekomunikácii zariadení
 • grafy, reporty, prepočty hodnôt, archivácia údajov a iné
Referencie obrázok

ČOV VRAKUŇA

Body
 • riadenie nitrifikácie, regenerácie kalu, vzduch. rozvodov
 • dávkovania síranu železitého, údržba prevzdušňovacích elementov
 • varovanie obsluhy pri poruchách, sledovanie komunikácie zariadení
 • grafy, reporty, prepočty hodnôt, archivácia údajov a iné
Referencie obrázok

ČOV POPRAD

Body
 • automatizácia procesov čistenia odpadovej vody
 • riadenie mech. predčistenia, biologického čist., duchárne
 • dávkovanie chemikálií, čerpanie kalovej vody...
 • vyrovanie obsluhy pri poruchách, nekomunikácii zariadení
 • grafy, reporty, prepočty hodnôt, archivácia údajov a iné
Referencie obrázok

TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.

Body
 • Kompletné riadenie sústavy kanalizačných čerpacích staníc
 • Centrálny dispečing
 • Riadenie vodárenských objektov
 • Monitoring a riadenie ČOV Zeleneč, Dechtice, Leopoldov, Pieštany
Referencie obrázok