Hydrotechnika
Zdravotné a enviromentálne inžinierstvo
Building Control
 • 0
 • 1
 • 2

Building Control - "Komfort užívateľa a prevádzky"

Meranie, regulácia a riadenie technologických procesov pre:

 • stavebné objekty a budovy, kotle, výmenikové stanice, vzduchotechnika, chladenie
 • inteligentné budovy
 • kolektory inžinierskych sietí
 • velíny a dispečerské pracoviská, energeticko prevádzkový manažment

SND - NOVÁ BUDOVA

Body
 • hierarchia systému HW, elektro – požiarna signalizácia
 • cca 110 podcentrál pre riadenie technológie
 • formuláre , denníky alarmov , logovacie súbory , export hodnôt
 • centrálna klimatizácia s distribúciou vzduchu
 • riadenie prietoku fontány a kaskády
 • kontrola energetického maxima, rýchlovýťahov, zariadení,...
Referencie obrázok

REDUTA - BRATISLAVA

Body
 • hierarchia systému HW – PC pracovisko so vzdialeným prístupom
 • centrálna plynová kotolňa
 • 15 vzduchotechnických jednotiek
 • strojovňa chladenia
 • riadenie fan-coilov
 • monitoring požiarnych klapiek
Referencie obrázok

REZIDENČNÝ KOMPLEX - III VEŽE

Body
 • riadiaci systémy merania a regulácie
 • zabezpečenie parametrov tepelného média pre vykurovacie systémy
 • ventilačné zariadenia v garážach, indikácia výskytu CO2
 • LCD displeje tvoria rozhranie medzi obsluhou a systémom
Referencie obrázok

ADMINISTRATÍVNA BUDOVA - PRAHA

Body
 • kotolne s dvoma kondenzačnými kotlami
 • automatizácia vzduchotechnických jednotiek
 • riadenie zónovej tepelnej pohody v kanceláriách pomocou fan-coilov
 • posielanie sms správ v prípade poruchy
Referencie obrázok